hhlogo nieuw 1g.jpg

Privacy Policy
Hobbyhart.nl respecteert uw privacy. Wij vinden het heel belangrijk dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Indien wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken is dat uitsluitend met uw toestemming. Bijvoorbeeld bij het aanvinken van een nieuwsbrief lidmaatschap.
 
Hobbyhart.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en alleen aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.
Hobbyhart.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de onderstaande diensten te leveren:
 
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Om het winkelen bij ons zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij alleen met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u betere service bieden.
 
Als u bij Hobbyhart.nl een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw Hobbyhart.nl account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
 
Hobbyhart.nl verkoopt uw gegevens niet!
 
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.
 
Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 
Consumentenrecht:
 
U heeft het recht op inzage dan wel correctie van de opgegeven persoonsgegevens.
Wanneer u hierover contact wilt kunt u via mail het aan ons richten klantenservice@hobbyhart.nl
Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij ons.
 
Wij waarderen uw vertrouwen, dat u in ons stelt en wij gaan er dan ook uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Wanneer u een bestelling plaatst of een account aanmaakt wordt er gebruik gemaakt van een Secure Socket Layer (SSL-certificaat).
 
Handige tips voor het veilig bestellen:
Geef uw wachtwoord nooit aan iemand anders.
Maak bij uw bestelling(en) gebruik van de Secure Socket Layer (SSL), herkenbaar in uw adresbalk als https://
Verspreid geen URL’s (website adressen) van pagina’s die u bekijkt wanneer u bent ingelogd en uw profiel is geactiveerd.
 
E-mailadres
Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Onetoshop. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Onetoshop heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.
 
Postadres
Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.
 
Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.
 
Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:
 
  1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:  
  1. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  2. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  3. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
  1. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
 
Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.
 
Webwinkelsoftware
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Onetoshop. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Onetoshop heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Onetoshop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Onetoshop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Onetoshop behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.
 
Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Onetoshop. Onetoshop verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Onetoshop heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Onetoshop is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
 
Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.
 
Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen op het volgende e-mailadres: info@hobbyhart.nl
 
Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.
 
Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: Hobbyhart
Website: https://hobbyhart.nl
Inschrijfnummer KvK: 85298506
BTW-nummer: NL004086771B79